Videos

Videos de les sessions del Congrés

Dimecres 6, inauguració

Dimecres 6, debat de l’Informe de Gestió

Dijous 7, debat ponències i presentació de candidatures

Divendres 8, clausura del Congrés